سالمندان نیاز به مراقبت در خانه
امروزه اغلب سعی دارند از والدین خود در منزل نگهداری کنند. افزایش روزافزون درخواست مراقب و پرستار سالمند از مرکزهای پرستاری در منزل حکایت از تمایل خانواده و سالمندان برای تحت مراقبت گرفتن سالمندان در منزل دارد. از طرف دیگر مقرون به صرفه بودن خدمات مراقبت در منزل نسبت به نگهداری در آسایشگاه سالمندان باعث شده است مراقبت در منزل بیش از پیش مورد استقبال قرار گیرد. استفاده از خدمات پرستار سالمند ارزان و با کیفیت یک رویکرد اقتصادی و هوشمندانه است. اما چگونه می توان به این هدف دست پیدا کرد؟

برای کمک به پیدا کردن پرستار سالمند ارزان، مراکز پرستاری سالمند خدمات مشاوره رایگان را در اختیار خانواده ها قرار داده است. خانواده ها به راحتی با تماس با کارشناسان مشاور در زمینه سالمندی و تشریح شرایط سالمند می توانند از کمک مشاوران استفاده کنند و بهترین تصمیم را مناسب با بودجه خود اتخاد نمایند.

تگ ها