تیم ما
تیم ما از دانش آموخته های رشته های علوم اعصاب، مهندسی پزشکی و مهندسی برق تشکیل شده که در قالب مجموعه ی دانش بنیان سال 1398 در مرکز رشد دانشگاه آزاد شروع به کار کردیم.....

تگ ها